Secí stroj SUMO DTS 600

HLAVNÍ VLASTNOSTI

 • Řezací koltry - dělí rostlinné zbytky a otevírají půdu, zvyšují schopnost secího stroje pracovat v náročných podmínkách
 • Dláta DTS - připraví rostlinám ideální prostředí, jsou hydraulicky jištěná, pracovní hloubka stavitelná až do 25cm
 • Výsevní botky - ukládá osivo do pásků - pro klíčící osivo tak zajištěna menší míra konkurenčního prostředí pro dodávku vody a živin
 • Přihrnovací disky - zahrnou osivo půdou, ozubený obvod usnadňuje práci a podporuje rotaci při větším množství posklizňových zbytků
 • Zatlačovací kolečka - zavalují půdu pouze v zónách v dráze dlát a tím se s nižuje tlak na klíčení plevelů v meziřadí, pneumatiky plněné pěnou 
 • Paralelogramy - zajišťují kopírování terénu 
 • Výsevní ústrojí - unikátní ústrojí ORGA, princip otáčejících se šneků, které jsou poháněny elektromotory, automatická regulace dávky podle vlastního GPS snímače
 • Funkce STRIP-TILL - půdoochranný systém finálního zpracování půdy a setí v jednom přejezdu (obnova půdního režimu, podpora práce mikroorganismů, snížení vlivů vodní a půdní eroze)

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 • tažená verze 
 • zásobník o objemu 3600l
 • pracovní záběr 6m
 • centrální meziřádková vzdálenost 333mm
 • počet dlát 18ks
 • celková hmotnost 9550 kg

 

Fakturační údaje

AGRAM.CZ s.r.o.
Kramoly 39
400 03 Ústí nad Labem

IČO: 272 69 175
DIČ: CZ 27269175

Pobočka Martínkovice

AGRAM.CZ s.r.o.
Martínkovice 81 
549 73 Martínkovice

Tel: +420 491 528 346
Fax: +420 491 528 390